Objednajte sa na kontrolu

a šetrite svoj čas. Ponúkame Vám možnosť objednania sa u nás na kontrolu Vášho vozidla a to bez zbytočného čakania priamo na termín, ktorý Vám bude najlepšie vyhovovať.

Objednajte sa tu

1. Pripravte si všetky potrebné doklady k vykonaniu kontroly a objednajte si termín kontroly

2. Na karosérií vozidla nesmie byť súvislá hrubá vrstva blata, zamrznutého snehu, ľadu alebo iného hrubého znečistenia

3. Po vjazde do areálu STK zaparkujte svoje vozidlo na vyznačenom parkovisku

4. Prejdite do kancelárie pracoviska KO, kde predložíte potrebné doklady k vykonaniu kontroly

5. V prípade, že sú predložené doklady bez nedostatkov, pristavte vozidlo na kontrolnú linku KO (vozidlo môže na linku pristaviť aj technik KO, ak o to zákazník požiada) a podpíšte protokol o odovzdaní vozidlaobjednávku na vykonanie kontroly

6. Následne pôjdete zaplatiť za požadovanú kontrolu na príjem vozidiel a prinesiete doklad o zaplatení do kancelárie KO

7. Nakoľko sa zákazník počas kontroly NESMIE zdržiavať pri vozidle, presuniete sa do kaviarne v čakárni pre zákazníkov alebo mimo areál. Pred opustením areálu zanecháte na seba telefonický kontakt u technika KO

8. Po vykonaní kontroly si prevezmete všetky predložené doklady, podpíšete preberací protokol vozidla a odborný posudok o kontrole

9. Prevezmete vozidlo a opustíte pracovisko KO

Kontakty


DRUHÁ LEVICKÁ KONTROLNÁ spol. s r.o.

Kálnická cesta 21/A, 934 01 Levice

0903 / 556 881  (TK a EK)

0903 / 247 769  (KO)

info@stklevice.sk
stklevice@stklevice.sk

OTVÁRACIE HODINY

Technická a Emisná kontrola
Pondelok:
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
07:00 - 15:00
07:00 - 17:00
08:00 - 12:00

OTVÁRACIE HODINY

Kontrola originality
Pondelok:
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
07:00 - 15:30
zatvorené